× ATAK

Postać będzie mogła strzelić (raz) podczas starcia, a na potrzeby ustalania celności strzału pod uwagę będzie brana kostka z największą liczbą oczek (chyba, że cel będzie miał przydzielony żeton manewru "osłona", wtedy z najmniejszą).

OSŁONA

Postać będzie mogła strzelić (raz) podczas starcia, a na potrzeby ustalania celności strzału pod uwagę będzie brana kostka z najmniejszą liczbą oczek. Z drugiej strony atakujący taką postać też będą musieli zadowolić się kostką o najniższej wartości. Dodatkowo jeśli choć jedna z postaci gracza osłania i ma mniej niż trzy rany, to postacie (nieosłaniajace) z tej samej drużyny dostają bonus + 2 do pancerza (celność strzelających postaci przeciwnika zmniejszana jest o wartość pancerza).

EKSPLORACJA

Postacie eksplorujące nie mogą strzelać, ale za to poszukują przydatnych w walce suplementów diety "Perun". Każda eksplorująca postać, która zakończy starcie zdrowa(czyli nie otrzyma trzech ran lub więcej) zdobędzie jeden perun. W zamian za poświęcenie peruna gracz może zwiększyć sumę oczek na kostkach o (łącznie) maksymalnie trzy punkty na czas strzału danej postaci, lub oddać dodatkowy strzał z modyfikatorem -2 do każdej kostki.

WALKA WRĘCZ

Postacie walczące wręcz zawsze trafiają zadając jedną raną, a jeśli na żadnej kostce nie ma sześciu oczek lub więcej to zadają dwie rany. Z drugiej strony postacie walczące wręcz nie mogą być osłaniane przez inne i atakują w specjalnej dodatkowej fazie następującej po ostrzale. Postać strzelająca do postaci atakującej wręcz dostaje modyfikator + 1 do celności. Postacie, które są ciężko ranne (trzy lub więcej ran) nie mogą atakować wręcz. Walki wręcz nie można wspomagać perunem, nie ma też alternatywnego trybu strzału.

×

Kostki symbolizują warunki panujące na polu bitwy. Są wspólne dla wszystkich biorących udział w starciu. Przed wysłaniem wojaków na pole bitwy znane są tylko dwie kostki, trzecią rzuca się, gdy obaj gracze wybiorą uczestników starcia wraz z przydzielonymi manewrami.UWAGA: jeśli na karcie postaci dany efekt wywołują białe kostki (np. strzał krytyczny snajpera), to oznacza, to że trzeba korzystać z "czystych" wartości. Czysta wartość to bazowa ilość oczek + ewentualny bonus wynikający z wykorzystania suplementu diety "Perun". Jeśli zaś kostka wywołująca dany efekt (trafienie) jest czerwona, to do jej wartości trzeba dodać również modyfikatory od pancerza przeciwnika.

×

Przycisk "strzał" jak sama nazwa wskazuje pozwala zarówno strzelać, jak i atakować wręcz (zależnie od manewru przydzielonego danej postaci). Przyciski pozwalające strzelać mają domyślną zieloną barwę, a umożliwiające walkę wręcz niebieską. Po kliknięciu przycisk zmieni barwę na czerwoną. Jeśli gracz może oddać dodatkowy strzał (za pomocą peruna) to przycisk strzału zmieni kolor na pomarańczowy. Znajdujący się obok przycisku guzik "checked" po kliknięciu włączy alternatywny tryb strzału (drugi w kolejności na każdej karcie postaci), a przyciski na prawo od niego pozwalają modyfikować wartość bonusu od peruna. Te dodatkowe przyciski nie pojawiają się, gdy postać walczy wręcz.

Jeśli najedziesz na wrogą postać (gdy masz aktywowany przycisk strzału) to kostki aktywne zmienią kolor na czerwony, a do ich wartości zostanie dodany modyfikator od pancerza. Dodatkowo na wrogiej postaci pojawią się rany, które otrzyma ona, gdy w nią strzelisz.

×

Każda karta zagrożenia zadaje (na początku starcia) jedną ranę wszystkim postaciom, które nie są odporne na jej działanie (każda postać ma pod nazwą pancerza przekreślony symbol zagrożenia, na które jest odporna). Przed wysłaniem postaci ciągnie się jedną kartę, a następną po tym, gdy obaj gracze wybiorą postaci i manewry. Jeśli druga karta jest taka sama jak pierwsza, to odrzuca się ją i ciągnie kolejną (ostatnią).

×

Brak informacji o tym elemencie.

×

Wybierz trzy postacie, klikajac na nie (wybór możesz odwołać ponownym kliknięciem). Wybrane postacie zostaną zmniejszone. Po wybraniu trzech postaci pojawi się przycisk ""dalej".

×

Wybierz trzy postacie, które wezmą udział w starciu, i przydziel każdej z nich manewr. Rewersy oznaczają ranne postacie, które nie mogą brać udziału w starciu. Po wybraniu postaci zostaną pokazane prawdopodobieństwa otrzymania przez nią określonej ilości ran od zagrożeń.

×

Może oddać strzały w kierunku postaci przeciwnika. Pamiętaj, że nie możesz atakować wręcz dopóki AI nie wykona ostrzału. Przycisk umożliwiający zakończenie tury pojawi się, gdy zarówno Ty, jak i AI wykona ostrzał i walkę wręcz.

×

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wybranie alternatywnego trybu strzału.

×

Klikając te przyciski możesz modyfikować wartość kostek za pomocą suplementu diety "Perun". Pamiętaj, że użycie suplementu w taki sposób uniemożliwi wykorzystanie go do oddania dodatkowego strzału (nawet, gdy będziesz dysponował jeszcze jednym perunem).